Dinsdag 13 september 2022, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.33612, E

Brief van de staatssecretaris van I&W over het interdepartementale Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

Inbreng schriftelijk overleg

7.Rondvraag


Korte aantekeningen