35.608

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) schrapt de geborgde zetels voor bedrijven in het bestuur van een waterschap. In het bestuur van een waterschap zitten naast gekozen bestuurders ook een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De zetels van deze benoemde vertegenwoordigers worden "geborgde zetels" genoemd.

Met dit voorstel wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. Door het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven komen bij de verkiezingen van de waterschappen meer zetels in het bestuur beschikbaar. De verplichte geborgde zetel in het dagelijk bestuur van het waterschap komt te vervallen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie en PVV.

Tegen: Lid Omtzigt, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga.

De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 21 en 22 november 2022. Het voorstel is op 29 november 2022 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor en 32 stemmen tegen aangenomen.

Voor: D66, PVV, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OSF, het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga).

Tegen: VVD, CDA, Fractie-Nanninga (met uitzondering van het lid Van der Linden), SGP, Fractie-Otten, Fractie-Frentrop, FVD.

Tijdens de plenaire behandeling zijn de gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet (EK, N) en de motie-Van Dijk (SGP) c.s. over een novelle inzake geborgde zetels voor het bedrijfsleven (EK, M) ingediend. De gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. (EK, N) is op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.

Na een hoofdelijke stemming over de motie-Van Dijk (SGP) (EK, M) bleken de stemmen te staken: 34 leden (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SGP, CDA en VVD) stemden voor en 34 leden (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, FVD, Fractie-Frentrop) stemden tegen. De nieuwe hoofdelijke stemming over deze motie vond plaats op 29 november 2022. De motie is op die dag na hoofdelijke stemmen met 33 stemmen voor en 36 stemmen tegen verworpen.

Als gevolg van een hoofdelijke stemming (38 leden (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP, CDA, en VVD) stemden voor en 30 leden (OSF, PvdA, GroenLInks D66, SP, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop) stemden tegen) over een ordevoorstel werd in plaats van op 22 november 2022 op 29 november 2022 ook hoofdelijk gestemd over het wetsvoorstel em de motie-Van Dijk c.s. De stemming bij zitten en opstaan over de gewijzigde motie-Kluit c.s. vond plaats op 29 november 2022.

Voorlichting aan de Raad van State

De Eerste Kamer heeft bij brief van 27 september 2022 voorlichting gevraagd aan de Raad van State over het geamendeerde initiatiefvoorstel (EK, F). De Eerste Kamer heeft bij brief van de vice-president van de Raad van State van 10 november 2022 de voorlichting over het geamendeerde initiatiefvoorstel ontvangen (EK, K).

De commissie heeft op 13 september 2022 een deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel gehouden.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

64
Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten