Dinsdag 1 november 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen