Verslag van de vergadering van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) op 14 november 2023Deskundigenbijeenkomst

Datum: 14 november 2023
Aanvang: 18.00 uur
Sluiting: 21.15 uur
Locatie: commissiekamer 1
Voorzitter: Faber-van de Klashorst
Griffier: De ManSprekers