Dinsdag 21 november 2023, commissie Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.36195, F

Brief van de minister van BZK over studentenhuisvesting en de uitvoering van de motie-Rietkerk over hospitaverhuur; Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

Nadere procedure

6.27926, N

Brief van de minister van BZK over de stand van zaken wetsvoorstel betaalbare huur; Huurbeleid

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen