Dinsdag 13 februari 2024, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering BDO+IWO

3.36200 V, J & 36200 V, K

Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitvoering van de motie Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen