Dinsdag 13 februari 2024, commissie Digitalisering (DIGI)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Overleg met de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer

Bespreking voorstel om in overleg te treden

8.Rondvraag


Korte aantekeningen