Dinsdag 27 februari 2024, commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan het mondeling overleg van 27 februari 2024 met de minister van EZK (circa 21:05 uur)

3.Rondvraag


Korte aantekeningen