Verslag van de vergadering van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 9 juli 2024