Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Handelingen (30, 1377-1377)22 mei 2001
hoort bij ... E090326 - Besluit inzake de instelling van een Gemeenschaps-mechanisme om de samenwerking te vereenvoudigen bij de interventies op het gebied van de civiele bijstand
E090272 - Besluit inzake de toezending van monsters van verdovende middelen die onder toezicht staan
E090269 - Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven
E090266 - Kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf. Richtlijn tot omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verkeer en illegaal verblijf
E090265 - Kaderbesluit bestrijding mensenhandel (en mededeling mbt bestrijding mensenhandel en bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie)
E090264 - Besluit inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (initiatief Franse Republiek)
E090234 - Besluit inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van de personeelsleden van Europol
E090232 - Besluit betreffende oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (initiatief Franse Republiek en Zweden)
E090153 - Richtlijn betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen Initiatief van Franse Republiek
E090150 - Besluit inzake de aanpassing van de delen V en VI en van bijlage 13 van de gemeenschappelijke visuminstructie voor de gevallen van visa voor verblijf van langere duur die tevens gelden als visa voor kort verblijf
E090130 - Verordening inzake het vrij verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur (initiatief Franse Republiek)
E090114 - Richtlijn tijdelijke bescherming Ontheemden
afkomstig van ... Eerste Kamer