Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI); Motie van het lid Ceder over het doorbreken van de impasse rond het Europees Migratiepact (TK, 33). .

14 november 2022