Bronnen bij E110036 - Europese Commissiemededeling: Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid