Dinsdag 13 februari 2018, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34666

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Procedure

3.
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Inbreng schriftelijk overleg

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen