Dinsdag 20 maart 2018, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Opvang Venezolaanse vluchtelingen

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen