Dinsdag 27 maart 2018, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start om plm. 14:20 uur - aansluitend aan de combi-vergadering IWO-EZK/LNV

3.
Pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 maart 2018 in reactie op de brief van 19 februari 2018 (verslag schriftelijk overleg 34734, B / 34835)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen