Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 20 november 2018, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Nadere procedure

8.
Briefing door Algemene Rekenkamer over haar rapport ‘Wegwijs in het sociaal domein’

Bespreking

10.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen