Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 15 januari 2019, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inventarisatie

4.
T02538 en E180019 - VN Vluchtelingencompact

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking brief van de minister voor BHO d.d. 13 december 2018

6.
32.317, JO

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake nadere vragen van de PVV-fractie over het verslag van de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017; JBZ-Raad

Bespreking

9.
COM(2018)855

Commissiemededeling over visumwederkerigheid

Procedure

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen