34.309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaringDit wetsvoorstel introduceert een bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring. De meeste vreemdelingen vertrekken zelfstandig. Voor een aantal niet zelfstandig vertrekkende vreemdelingen is gedwongen vertrek noodzakelijk. De dwangmaatregel vreemdelingenbewaring is er om de vreemdeling die niet meewerkt beschikbaar te houden voor uitzetting. Door dit nieuwe kader blijft de vreemdeling beschikbaar voor vertrek. De huidige vormen van bewaring voor vreemdelingen, territoriale bewaring en vreemdelingen in grensbewaring houden op te bestaan.

Met dit voorstel worden in de Vreemdelingenwet 2000 de bepalingen over staandehouding, zekerheidsstelling, vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming aangepast. Hiermee worden de alternatieven voor het meest vergaande middel, vreemdelingenbewaring, nadrukkelijker opgenomen in de wet. Vreemdelingenbewaring moet gezien worden als laatste redmiddel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FvD en 50PLUS.

Tegen: PVV.

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Kamer tijdens de regeling van werkzaamheden op 20 juni 2018 medegedeeld dat de fractie van 50PLUS bij de stemmingen op dinsdag 19 juni 2018 over dit voorstel geacht wenst te worden vóór dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 2 oktober 2019 de nadere memorie van antwoord (EK, I) ontvangen.

De commissie heeft de behandeling van dit wetsvoorstel opgeschort totdat het door de staatssecretaris aangekondigde wetsvoorstel de Eerste Kamer heeft bereikt. Het voorstel Maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35.501) is op 20 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer.

De commissie voor I&A/JBZ levert op 28 september 2021 inbreng voor een nader schriftelijke overleg met de staatssecretaris van J&V over de consequenties van het al geruime tijd stilliggen van de behandeling van dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35.501).

Op 12 februari 2019 vond een deskundigen bijeenkomst plaats.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2015

titel

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten