Dinsdag 22 januari 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Ondersteuning bij behandeling stelselherziening omgevingsrecht

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen