Dinsdag 19 maart 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

7.
Nabeschouwing beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen