32.169

Beperking opleggen taakstraf voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij herhaling van misdrijvenVooruitlopend op een voorgenomen wetsvoorstel ter verbetering en versterking van de toepassing van voorwaardelijke sancties beperkt wetsvoorstel in het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheden voor de rechter om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven.

De regering wil dat taakstaffen alleen gebruikt worden bij veroordelingen voor minder ernstige strafbare feiten en voor het zorgen voor gedragsverandering en het voorkomen van recidive door middel van voorwaardelijke straffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.169, A) is op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie stemden voor. De plenaire behandeling vond plaats op 8 november 2011.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2009

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

48