Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 10 september 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: agendapunt 5 is heden ingevoegd onder hernummering van de volgende agendapunten

3.
32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.
32 043, S (ingevoegd agendapunt)

Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 10 september 2019 over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Bespreking

9.
34 655, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Bespreking

10.
21 501-31, P

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Raad WSBVC van 8 juli 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen