Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 8 oktober 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33032 / 33514 (R1998)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Inbreng nader schriftelijk overleg

3.
Inventarisatie vragen deskundigenbijeenkomst Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

Inbreng

4.
Datum kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

Bespreking

6.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen