35.125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebiedHet wetsvoorstel regelt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van strafvordering de strafbaarstelling van personen die zonder toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid opzettelijk verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie.

Met dit voorstel worden gebieden die onder controle staan van een terroristische organisatie bij algemene maatregel van bestuur (amvb) aangewezen. Deze regeling is een aanvulling op het bestaande wettelijk instrumentarium ter bestrijding van terrorisme.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 10 september 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en het lid Van Kooten-Arissen (vKA).

Tegen: GroenLinks, PvdD en DENK.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt de procedure na de deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel.

Deskundigenbijeenkomst

De deskundigenbijeenkomst vindt plaats op 12 november 2019 in de ochtend. De commissie heeft op 1 oktober 2019 ingestemd met de door de voorbereidingsgroep gekozen invalshoeken en de te benaderen deskundigen. Op 8 oktober 2019 hebben de woordvoerders de vragen ingeleverd die zij aan de deskundigen willen voorleggen.

De voorbereidingsgroep van deze deskundigenbijeenkomst bestaat uit de leden Veldhoen (GroenLinks), Dittrich (D66) en Recourt (PvdA).


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2019

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via