35.125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebiedHet wetsvoorstel regelt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van strafvordering de strafbaarstelling van personen die zonder toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid opzettelijk verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie.

Met dit voorstel worden gebieden die onder controle staan van een terroristische organisatie bij algemene maatregel van bestuur (amvb) aangewezen. Deze regeling is een aanvulling op het bestaande wettelijk instrumentarium ter bestrijding van terrorisme.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 10 september 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en het lid Van Kooten-Arissen.

Tegen: GroenLinks, PvdD en DENK.

Naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 mei 2021 (EK, G) heeft de commissie de minister van J&V bij brief van 25 mei 2021 (EK, H) geïnformeerd over het voornemen om de verdere behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden in afwachting van het aangekondigde afzonderlijke wetsvoorstel waarmee een strafuitsluitingsgrond in artikel 134b van het Wetboek van Strafrecht wordt geïntroduceerd.

Deskundigenbijeenkomst

De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 12 november 2019.

Het videoverslag van de bijeenkomst (1 uur en 57 min.)

Het verslag (EK, B) van de bijeenkomst.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2019

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten