Dinsdag 15 december 2020, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Europees Migratie- en asielpact

Vaststelling conceptbrief

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen