Dinsdag 15 december 2020, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Europees Migratie- en asielpact


Vaststelling conceptbrief

4.Rondvraag


Korte aantekeningen