Dinsdag 12 december 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36410 XV, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Inbreng voor nader schriftelijk overleg5.Rondvraag


Korte aantekeningen