35.612

EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614Dit kamerstukkendossier bevat documenten die te maken hebben met de behandeling van de EU-voorstellen over het Migratie- en Asielpact van de Europese Unie (COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614)

Voor een overzicht van de behandeling zie Edossiers E200018, E200019, E200020, E200021, E200022, E200023.


Kerngegevens

begonnen

26 november 2020

titel

EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

Documenten

21