75 jaar Congres van Europa gevierd in Den HaagDe Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft donderdag 2 maart op een bijeenkomst in het Vredespaleis in Den Haag gevierd dat 75 jaar geleden het Congres van Europa in Den Haag werd gehouden. In 1948 kwamen in de Haagse Ridderzaal internationale politici, maar ook filosofen en economen bijeen om te spreken over Europese politieke samenwerking. Het Congres sprak onder andere over de structuur en de rol van de Raad van Europa, die een jaar later - in 1949 - werd opgericht. Onder anderen Tiny Kox, President van de Parlementaire Assemblee en lid van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van de Eerste Kamer, en Tom van der Lee, Ondervoorzitter van de Tweede Kamer, spraken donderdag tijdens de bijeenkomst in het Vredespaleis.


Schaduw

Ondanks de feestelijke aanleiding hing de schaduw van de oorlog in Oekraïne over de bijeenkomst. Alle sprekers stonden stil bij de inval van Rusland, ruim een jaar geleden, in de Oekraïne. Het eerste deel van de middag ging over multilateralisme in Europa. Onder anderen Marija Pejčinovic Burić, de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa en minister Frank Weerwind voor Rechtsbescherming spraken over het belang van de Raad van Europa in 2023, zeker nu.


Toekomst van de Raad van Europa

De Raad van Europa is opgericht ter bescherming van de mensenrechten, democratische waarden en de beginselen van de rechtsstaat. Senator Tiny Kox, sinds januari 2022 President van de PACE, zei dat het van groot belang is om deze doelstelling van de Raad van Europa opnieuw te bevestigen en om op zoek te gaan naar creatieve manieren om deze beginselen ook in de toekomst te blijven beschermen. In mei komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 46 landen bijeen in Reykjavik om over de toekomst van de Raad van Europa te spreken.


Standing committee

Tijdens het tweede deel van de middag kwam de Standing Committee van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa bijeen. De Standing Committee bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitters van de Vergadering, de voorzitters van de diverse fracties in de Assemblee, de voorzitters van de landendelegaties en de commissievoorzitters. De Nederlandse delegatie bestaat uit Eerste en Tweede Kamerleden en wordt momenteel geleid door senator Petra Stienen.

De delegatieleiders werden door Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamer Ondervoorzitter Tom van der Lee welkom geheten in Den Haag. Bruijn zei dat het van groot belang is om de waarden van de rechtsstaat en de democratie voortdurend te onderhouden. Hij verwees daarmee ook naar de aankomende top in Reykjavik. Van der Lee zei dat de doelstellingen van de Raad van Europa van fundamenteel belang zijn, al worden ze nog wel eens als vanzelfsprekend beschouwd.


Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa bestaat uit 306 volksvertegenwoordigers uit de 46 lidstaten van de Raad van Europa. De Raad van Europa heeft als doel binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsstaat te bevorderen. Dat doet de Raad van Europa onder andere met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en met de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De Nederlandse delegatie bestaat uit veertien leden. De PACE komt vier keer per jaar bijeen in Straatsburg.


Deel dit item: