26.800

Miljoenennota 2000Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2000. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2000.

De Eerste Kamer heeft het algemene beleid voor het jaar 2000 besproken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 16 en 17 november 1999. Op 13 en 14 december 1999 heeft de Kamer over het financiële beleid voor het jaar 2000 gedebatteerd, tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

21 september 1999

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten