Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2003. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2003.

De Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer vonden in 2002 geen doorgang in verband met de val van het Kabinet Balkenende. Ook de Algemene Financiële Beschouwingen vonden om die reden geen doorgang.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

17 september 2002

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

 • 17 september 2002
  Noot 4: de alternatieve begroting (tegenbegroting) van de ChristenUnie Handelingen TK 2002/2003, nr. 2: blz. 81-84
 • 17 september 2002
  Noot 3: D66 kiest anders (de alternatieve begroting van D66) Handelingen TK 2002/2003, nr. 2: blz. 74-81
 • 17 september 2002
  Noot:2 CDA-rapport "De druk van de ketel"met de visie van de CDA op het levensloopbeleid Handelingen TK 2002/2003, nr. 2: blz. 72-74
 • 17 september 2002
  Noot 1: de alternatieve begroting van de PvdA Handelingen TK 2002/2003, nr 2: blz. 71-72
 • 17 september 2002
  voortzetting behandeling algemene politieke beschouwingen Handelingen TK 2002/2003, nr. 2: blz. 34-69
 • 17 september 2002
  behandeling algemene politieke beschouwingen Handelingen TK 2002/2003, nr. 2: blz. 5-34