Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen GroenLinks-fractiegroen vinkje 1194rood kruisje 156 Verdeeld : 2

 • rood kruisje
  2 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174)
 • groen vinkje
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2021 (CXL)
 • groen vinkje
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Herziening beslag- en executierecht (35.225)
 • groen vinkje
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35.289)
 • rood kruisje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over tijdelijke maatregelen in de spoedwetgeving als gevolg van de coronacrisis (35.213, M)
 • rood kruisje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Stienen (D66) c.s. over de arbeidsmarktpositie van Wajongers in coronacrisistijd (35.213, L)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 (35.213, J)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmonisering (35.213, K)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35.213, P)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over een novelle om garantieregelingen ter voorkoming van verslechtering in te voeren (35.213, O)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) over een aantal risico's van verslechtering voor Wajongers (35.213, N)
 • groen vinkje
  26 mei 2020 (Hamerstuk)
  Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35.267)
 • rood kruisje
  26 mei 2020 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei 2020 in verband met subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80 (EK 35.448 C)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35.050)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35.153)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers (35.188)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (35.280)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Uitbreiding van het rookverbod (35.321)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35.328)
 • groen vinkje
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Sterk beroepsonderwijs (35.336)
 • groen vinkje
  12 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling (35.430, D)
 • groen vinkje
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238)
 • rood kruisje
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (35.245, F)
 • groen vinkje
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)