Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen GroenLinks-fractiegroen vinkje 1110rood kruisje 140 Verdeeld : 1

 • groen vinkje
  21 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (najaarsnota) (35.350 B)
 • groen vinkje
  21 januari 2020 (Hamerstuk)
  Verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35.268)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35.347, M)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (35.347, L)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Pijlman (D66) c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen (35.347, K)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelen (35.347, J)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over reeds vergunde emissierechten (35.347, I)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie (35.347, H)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een ondergrens voor de drempelwaarde (35.347, G)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijs (35.300 VIII, D)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs (35.300 VIII, E)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (35.300 VIII, F)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn (35.233, F)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties (35.233, E)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen (35.262)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Armenië (35.279)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Besluit van de staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen (31936)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen (31.936, P)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35.241, H)
 • rood kruisje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Geerdink (VVD) en Essers (CDA) c.s. over internationaal vergelijkend onderzoek naar de implementatie van ATAD2 in omringende EU-lidstaten (35.241, I)
 • groen vinkje
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)