36.067, AJ

Motie-Prast (PvdD) over de pensioenvooruitblik in zowel euro's als procentenIn deze motie wordt de minister verzocht pensioenfondsen te verzoeken de pensioenvooruitblik te laten luiden in zowel euro's als in procenten van het huidige inkomen.Kerngegevens

nummer 36.067, AJ
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 30 mei 2023.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)