Home Eerste Kamer der Staten-Generaal


Actueel

Nieuws

 • Plenaire zaal Eerste Kamer

  Kamer praat met externen over eigen integriteitsregels

  Dinsdag 18 december vindt een rondetafelgesprek plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

  Lees meer
 • Aanbieding rapport door Johan Remkes aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Eindrapport Staatscommissie gepresenteerd

  De Staatscommissie Parlementair Stelsel is mede op initiatief van de Eerste Kamer ingesteld.

  Lees meer
 • Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 december 2018

  Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 december 2018

  Selectie van besluiten over voortgang in behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken.

  Lees meer
 • Staatssecretaris Snel van Financiën tijdens het debat op 11 december 2018

  Debat pakket Belastingplan 2019 c.a.

  Dinsdag 18 september stemt de Kamer over de negen wetsvoorstellen en negen moties.

  Lees meer
 • Minister Dekker voor Rechtsbescherming tijdens het debat op 4 december 2018

  Eerste Kamer steunt Netherlands Commercial Court

  Alle fracties stemden in met het wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

  Lees meer
 • Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) tijdens het debat op 4 december 2018

  Steun voor verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

  De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

  Lees meer
Meer nieuws