Moties ingediend tijdens het debat over de spoedwetsvoorstellen 35807 en 35808 en het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op 25 mei 2021De stemmingen over de moties vonden plaats op 1 juni 2021.

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.526 / 35.807, BG)

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PvdD en ChristenUnie stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.