35.808, D

Motie-Karakus (PvdA) c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebiedenIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende controle- en handhavingscapaciteit om ten minste 90%, en zo mogelijk 100%, van de inreizigers uit hoogrisicogebieden te controleren.Kerngegevens

nummer 35.808, D
ingediend 25 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) H. Karakus (PvdA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
dossier(s) Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)