35.807, G

Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personenIn deze motie wordt de regering verzocht om een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen op te nemen voor coronatestbewijzen en andere maatregelen in het Stappenplan voor Opening van de Samenleving en in de bijhorende ministeriële regeling dan wel algemene maatregel van bestuur.Kerngegevens

nummer 35.807, G
ingediend 25 mei 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 1 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) P.H.J. van der Voort (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.L. Bredenoord (D66)
B.O. Dittrich (D66)
S.M. Kluit (GroenLinks)
C.P.M. Moonen (D66)
H.J. Pijlman (D66)
C.P.W.J. Stienen (D66)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering