35.807, G

Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personenIn deze motie wordt de regering verzocht om een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen op te nemen voor coronatestbewijzen en andere maatregelen in het Stappenplan voor Opening van de Samenleving en in de bijhorende ministeriële regeling dan wel algemene maatregel van bestuur.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ bespreken op 6 juli 2021 de brief van de minister van VWS over de uitvoering van de deze motie (EK, I).Uitvoering