Senator Kox (SP) heeft in de plenaire vergadering van 2 juni 2020 verlof gevraagd om minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te interpelleren over de uitvoering van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (EK 35.431, D). De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend en de interpellatie vond op dezelfde dag plaats.

Zie verder het dossier 35.431.


Documenten

9