27.925

Bestrijding internationaal terrorismeDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de bestrijding van internationaal terrorisme.


Stand van zaken

Nederlandse bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Golfregio

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft op 15 juli 2019 de brief (EK, X) van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake kennisgeving VS-verzoek voor Nederlandse bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Golfregio ontvangen.

Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

De commissie heeft op 21 juni 2019 de brief (EK, W) van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake kennisgeving VS-verzoek voor Nederlandse bijdrage aan een veiligheidsmechanisme in Syrië ontvangen.

De commissie heeft op 18 oktober 2019 de brief (EK, Y) van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 ontvangen.


Kerngegevens

begonnen

21 april 2004

titel

Bestrijding internationaal terrorisme

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

Filter op:
     
Filter op: