35.694

EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieuDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een strategie voor duurzame chemische stoffen.

Voor meer informatie over de behandeling van het voorstel zie E200016.


Kerngegevens

begonnen

5 januari 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu

schriftelijke voorbereiding


Documenten

2