E200016
Laatste revisie: 06-11-2020

E200016 - Commissiemededeling: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieuDe Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 haar EU-strategie voor duurzame chemische stoffen als onderdeel van de ‘European Green Deal’.

Het bijbehorende actieplan kondigt zo’n 50 maatregelen aan die de Europese Commissie de komende jaren gaat uitwerken en in gang wil zetten om chemische stoffen veilig en duurzaam te maken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 27 oktober 2020 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

Europees

Op 14 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu

document Europese Commissie

COM(2020)667PDF-document, d.d. 14 oktober 2020

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 27 oktober 2020 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


Behandeling Tweede Kamer

Op 4 november 2020 besloot de commissie I&W het voorstel en de nog te ontvangen BNC-fiche te agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad op 9 december 2020, ter voorbereiding van de Milieuraad van 17 december 2020, waar de EU-strategie chemicaliën hoogstwaarschijnlijk voor een eerste bespreking op de agenda staat.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 haar EU-strategie voor duurzame chemische stoffen als onderdeel van de ‘European Green Deal’ (Zie E200001). De strategie biedt een beleidskader met een langetermijnvisie en kondigt in het bijbehorende actieplan zo’n 50 maatregelen aan (zowel wetgevend als niet-wetgevend) die de Europese Commissie de komende jaren gaat uitwerken en in gang wil zetten om chemische stoffen veilig en duurzaam te maken.

De strategie zal innovatie met het oog op veilige en duurzame chemische stoffen stimuleren en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen gevaarlijke chemische stoffen verbeteren. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van de schadelijkste chemische stoffen in consumentenartikelen zoals speelgoed, kinderverzorgingsartikelen, cosmetica, detergenten, materialen die met levensmiddelen in contact komen en textiel, wordt verboden, tenzij is bewezen dat zij van essentieel belang zijn voor de samenleving, en dat ervoor wordt gezorgd dat alle chemische stoffen veiliger en duurzamer worden gebruikt.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) behandelt de mededeling. De commissies Ontwikkelingssamenwerking (DEVE), Internationale handel (INTA), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen