35.919

EU-voorstel: Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 COM(2021)572Dit kamerstukdossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030.

Voor meer informatie zie: E210020


Kerngegevens

begonnen

30 september 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Documenten