34.270

Uitvoering Wet raadgevend referendumDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de uitvoering van de Wet raadgevend referendum.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 13 september 2016 de brief van de minister van BZK van 29 augustus 2016 (EK 30.372 / 33.934, I) over de evaluatie van het raadgevend referendum van 6 april 2016 over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (naar aanleiding van de toezegging 'Onderzoek kosten referendum' (T02180)) voor kennisgeving aangenomen.

De commissie had naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen (EK 34.300 VII, E) en naar aanleiding van de op 19 mei 2016 ontvangen antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Weerdenburg (PVV), op 24 mei 2016 besloten de deadline van de toezegging te verplaatsen naar 1 september 2016. Op verzoek van het lid Van Weerdenburg heeft de commissie de minister van BZK bij brief van 25 mei 2016 verzocht brieven aan de Tweede Kamer over dit onderwerp ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

begonnen

13 augustus 2015

titel

Uitvoering Wet raadgevend referendum

schriftelijke voorbereiding


Documenten