CXLIV

Verkiezing van Ondervoorzitters in 2021Dit dossier bevat de documenten met betrekking tot de verkiezing van nieuwe Ondervoorzitters van de Eerste Kamer na het vertrek per 1 maart 2021 van Jopie Nooren (PvdA) als Eerste Kamerlid en daarmee ook als Eerste Ondervoorzitter.

Voor de Ondervoorzitters geldt dezelfde profielschets (EK CXXXVI, A) als voor de Voorzitter van de Kamer


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 9 maart 2021 het Lid Arda Gerkens (SP) als nieuwe Eerste Ondervoorzitter gekozen. Zij had zich bij brief van 22 februari 2021 (EK CXLIV, A) kandidaat gesteld voor het Eerste Ondervoorzitterschap.

Omdat Arda Gerkens tot 9 maart 2021 Tweede Ondervoorzitter was vond op 16 maart 2021 de verkiezing van een nieuwe Tweede Ondervoorzitter plaats. Joop Atsma (CDA) werd gekozen tot Tweede Ondervoorzitter. Bij brief van 11 maart 2021 (EK CXLIV, B) had de heer Atsma zich kandidaat gesteld. Ook het Lid Jeroen Recourt (PvdA) had zich op 11 maart 2021 kandidaat gesteld (EK CXLIV, C).


Kerngegevens

begonnen

26 februari 2021

titel

Verkiezing van Ondervoorzitters

Documenten

6