Gewijzigde motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake implementatie van EG-regelgeving (EK 26.200 VI nr. 65, nr. 37b)In deze gewijzigde motie wordt de regering verzocht bij de Grondwetswijziging 2002 een proeve te betrekken waarbij het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie in de Grondwet wordt erkend, en regels worden geformuleerd voor de implementatie van EU-besluiten in de Nederlandse wetgeving, waarbij de betrokkenheid van de Staten-Generaal ook bij een versnelde procedure is verzekerd.ingediend

28 november 2000

afhandeling

5 december 2000

resultaat

aangenomen. RPF/GPV en SGP stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Naar aanleiding van de motie is de publicatie 'De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie / L.F.M. Besselink, H.R.B.M. Kummeling, R. de Lange en P. Mendelts ; met medew. van S. Prechal' in 2002 verschenen.

De commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat en voor Justitie hebben op 4 mei 2007 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport Besselink c.s. "De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie" (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109, A) en over de uitvoering van de motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake het niet toelaten van het afwijken van de wet door de regering bij het maken van lagere regelgeving (EK 21.109, A) uitgebracht. De commissies bespreken dit verslag op 8 mei 2007.

De minister van Justitie heeft op 27 februari 2008 een brief verzonden over de voortgang van de uitvoering van de Gewijzigde Motie-Jurgens (PvdA) c.s. (EK 26.200 VI nr. 65/ 21.109, E).

Verschillende Eerste Kamercommissies bespreken op 21 oktober 2008 de voortgang van de uitvoering van deze motie.