Gewijzigde motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de voorbeeldfunctie van de Rijksoverheid als grootste werkgever van Nederland (EK 31.780, J)In deze motie wordt de regering verzocht het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een WAJONG-uitkering bij de Rijksoverheid, als werkgever, in 2010 als ambitie op 1000 te stellen en vanaf 2011 als ambitie uit te gaan van 2% van het aantal fte’s.

De regering wordt opgeroepen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) soortgelijke afspraken te maken.ingediend

1 december 2009

afhandeling

1 december 2009

resultaat

Verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door