Gewijzigde motie-Van Rij (CDA) en Wezel (SP) over aanhouding in afwachting van nadere informatie (EK 33.987, J)In deze motie worden de initiatiefnemers verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om het onderhavige initiatiefwetsvoorstel aan te passen, rekening houdend met de door de Kamer genoemde zorgen, bezwaren en wensen, en daarover de Kamer te informeren.ingediend

28 maart 2017

resultaat

Op 28 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, GroenLinks, 50PLUS, D66 en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door