33.987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD)  beperkt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht.

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 21 maart 2017. Tijdens een korte heropening van de beraadslaging op 28 maart 2017 is de gewijzigde motie-Van Rij (CDA) en Wezel (SP) over aanhouding in afwachting van nadere informatie (EK, J) ingediend.

Het wetsvoorstel is op 28 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.VVD, GroenLinks, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor. De gewijzigde motie Van Rij (CDA) en Wezel (SP) (EK, J) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, GroenLinks, 50PLUS, D66 en PVV stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Veilgheid en Justitie (V&J) heeft op 21 april 2017 een brief (EK, L) van de minister van V&J ontvangen inzake de plaatsing van dit initiatiefvoorstel in het Staatsblad en voor een inwerkingtredingsbesluit. De initiatiefwet zal met ingang van 1 januari 2018 in werking treden.

Ter voorbereiding van de behandeling vond op 7 februari 2017 een gesprek met deskundigen plaats. De commissie heeft op 22 februari 2017 het woordelijke verslag vastgesteld.

Het Tweede Kamerlid Swinkels heeft bij brief van 10 november 2015 de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen van het lid Berndsen-Jansen (TK, 12).


Kerngegevens

ingediend

11 juli 2014

titel

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit voorstel treedt met ingang van 1 januari 2018 in werking (Stb. 2017, 178)


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-67] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-67] documenten