Gewijzigde motie-Vliegenthart (SP) c.s. over het dierenwelzijn in grootschalige industriële vleesproductie (EK 31.571, P)In deze motie wordt de regering verzocht om de Kamer voor 1 oktober 2012 een notitie voor te leggen die meer inzicht verschaft in de huidige gang van zaken bij het grootschalige industriële vleesproductie en maatregelen voorstelt om het dierenwelzijn voor en tijdens de slacht beter te beschermen.ingediend

19 juni 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door