Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)In deze motie wordt uitgesproken dat de Kamer van mening is dat het wenselijk wordt geacht dat de regering, indien het voorstel door de Eerste Kamer wordt aanvaard, in overleg zal treden met de regering van Sint Maarten met het oogmerk de concordantie te bevorderen.ingediend

12 maart 2019

resultaat

Op 19 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door