Motie-Backer (D66) c.s. over structurele gezondmaking van de overheidsfinanciën indien extra bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn (EK 33.000, L)In deze motie spreekt de Kamer als haar mening uit dat de regering, indien er bij de Voorjaarsnota 2012 en Begroting 2013 extra bezuinigingen noodzakelijk zullen, hiervoor alsdan samenhangende voorstellen aan het parlement zal doen die zich kenmerken door structurele gezondmaking van de overheidsfinanciën zowel op korte als op lange termijn en er op voorhand geen oplossingen taboe of onbespreekbaar zijn.ingediend

22 november 2011

afhandeling

29 november 2011

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV stemde tegen

bij

indiener

mede ondertekend door